Informacje

  • Publikacja zostanie wydana w wersji elektronicznej
  • Wydanie artykułu jest darmowe
  • Artykuły wraz ze skanem podpisanej zgody trzeba wysłać na adres knsmgrafuph@gmail.com do 30 czerwca 2019 r.
  • Artykuł do monografii może być w dowolnym języku
WZÓR FORMATOWANIA ARTYKUŁU
OŚWIADCZENIE - ZGODA NA WYKORZYSTANIE REFERATU